Ikona portletu Webové mapové služby

Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba, která umožňuje sdílení geografických informací na internetu ve formě rastrových map. Jedná se o standard organizace Open Geospatial Consortium (OGC). Služby na mapovém serveru Zlínského kraje jsou současně i INSPIRE prohlížecí služby. Více o směrnici Evropské komise a Rady INSPIRE najdete na stránkách Národního geoportálu.

WMS služby je možné využít dvěma způsoby:

  • Připojením WMS služby do specializovaného programu na počítači, který toto umožňuje (většina GIS programů).
  • Prohlédnutí WMS služby v aplikaci na internetu, která umí zobrazit WMS službu např. mapová aplikace na Národním geoportálu - http://geoportal.gov.cz/web/guest/map.

Zlínský kraj publikuje tyto WMS služby:

Další informace o mapových službách a zdrojových datech jsou v Metainformačním systému ZK.

Pro zobrazení vlastností (capabilities) služby je potřeba doplnit za adresu požadavek ?request=GetCapabilities&service=WMS.

 

Ikona portletu Související články

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský - mapový balíček ke stažení

V příloze tohoto článku je tzv. mapový balíček, který obsahuje INSPIRE datovou sadu pro téma Využití území - kraj Zlínský odvozenou z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Webová mapová služba pro katastrální mapy (WMS KN)

Tato mapová služba je zřejmě nejčastěji používaná WMS v České republice. Pomocí WMS KN si můžeme zobrazit katastrální mapu v GIS programu na svém počítači spolu s daty, která nás zajímají, ale nejsou obsahem např. Nahlížení do KN. Obsahem WMS KN jsou i další vrstvy jako věcná břemena, body a hranice vyjádřené podle přesnosti apod. Adresa WMS KN je http://services.cuzk.cz/wms/wms Přehled vhodných aplikací a klientů je na stránkách ČÚZK . Vrstvy, které je možné...