Ikona portletu Metadata

Metadata jsou strukturovaná data o datech. Slouží k vyhledávání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. V metadatech najdete název datové sady popř. služby, stručný popis, kontakty, geografický a časový rozsah, klíčová slova, kvalitu a prostorové rozlišení, podmínky přístupu a použití aj.

Požadavky na vytváření a údržbu metadat pro soubory prostorových dat, série souborů prostorových dat a služby založené na prostorových datech jsou stanoveny v Nařízení Komise č. 1205/2008 o metadatech. Toto nařízení vyhází ze Směrnice Evropské komise a Rady o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), která byla transponována do národní legislativy novelou zákona č. 380/2009 Sb.

Všechny dostupné informace jsou na domovských stránkách INSPIRE - http://inspire.gov.cz/.

Zlínský kraj patří podle zákona mezi povinné poskytovatele, má povinnost zpřístupňovat sady prostorových dat odpovídající alespoň jednomu z témat přílohy I až III směrnice 2007/2/ES, které sami vytváří nebo si nechávají vytvářet pro účely výkonu veřejné správy.

Metainformační systém Zlínského kraje

Metainformační systém (otevírá se nové okno)