Ikona portletu Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje

DMVS ZK zahrnuje:

  • Účelovou katastrální mapu (ÚKM)
  • Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (Portál JUAP ZK)

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D).  Cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které bude referenčním mapovým podkladem. Toto vektorové mapové dílo umožňuje nasazení řešení založených na principech GIS. Projekt je výsledkem spolupráce Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj a Zlínského kraje.

Data ÚKM ZK jsou nyní dostupná na stránkách Veřejného dálkového přístupu k datům Registru územní identifikace adres a nemovitostí ve výměnném formátu RUIAN (GML).

ÚKM je možné prohlížet na Portálech Jednotné územně analytické podklady a územní plány ZK a Jednotná digitální technická mapa ZK.

Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou realizovány jako webový portál nazvaný Jednotné územně analytické podklady a územní plány Zlínského kraje (JUAP ZK), který umožňuje trvalý přístup k datům a informacím z oblasti územního plánování. Portál JUAP ZK je dostupný na adrese http://juap-zk.cz/.

Logo IOP.jpg

 

Ikona portletu Související články

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Je součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, katastrální pracoviště ji průběžně aktualizují a je volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN.