Ikona portletu RSS

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve sbírce zákonů 47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Digitální technická mapa bude tedy povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální. Na pořízení krajských DTM (kromě Prahy) byla 16. 4. 2020 vyhlášena výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Začátek fungování DTM ČR je plánován 30. 6. 2023.

Editor údajů:

  • Základní prostorová situace: kraje (za správnost měření a podklad zodpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr, kraj zodpovídá za správné zapracování do DTM)
  • Sítě technické a dopravní infrastruktury: Vlastníci/Správci/Provozovatelé

Editaci části obsahu je možné svěřit jiné osobě na základě písemné dohody. Platí pro všechny druhy obsahu, včetně základní prostorové situace.

Ve Zlínském kraji je situace jiná než v ostatních krajích. Projekt JDTM ZK funguje již 16 let a máme zmapovanou velkou část intravilánů obcí. Do doby vzniku nové DTM se budeme snažit udržet provoz JDTM ZK ve stávajícím rozsahu. Cílem je, aby nová DTM zachovala a vylepšila služby JDTM ZK, na které jsou uživatelé našeho projektu zvyklí.

Informace o DTM ČR a DMVS jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra http://www.dmvs.gov.cz.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.