Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Webinář pro obce – přechod z JDTM ZK na novou DTM ZK

Dne 24. 6. 2021 se konal webinář pro obce Zlínského kraje, který se týkal stávající i budoucí digitální technické mapy Zlínského kraje. Cílem webináře bylo informovat obce o stavu projektu  Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (DTM ČR ve ZK)  a způsobu řešení přechodného období ze stávající Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) na digitální technickou mapu ZK podle nové legislativy (zákon č. 47/2020 Sb.). Od 1. 7. 2023 je Zlínský kraj...

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve  sbírce zákonů  47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen z ákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Digitální technická mapa bude tedy povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v...

Vektorové katastrální mapy přístupné k přímému stahování

Od 1. 1. 2019 je katastrální mapa ve vektorové podobě přístupná k přímému stahování bez nutnosti registrace v e-shopu.

On-line mapy v novém prostředí

Mapové služby a aplikace v prostředí Portal for ArcGIS.

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský - mapový balíček ke stažení

V příloze tohoto článku je tzv. mapový balíček, který obsahuje INSPIRE datovou sadu pro téma Využití území - kraj Zlínský odvozenou z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Je součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, katastrální pracoviště ji průběžně aktualizují a je volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN.

Co najdete na Portálu mapových služeb Zlínského kraje

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi.