Ikona portletu Brownfieldy Zlínského kraje

Zlínský kraj, ležící ve východní části České republiky, patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím nevyužitých lokalit (brownfieldů), které lze za podmínky vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje. Proto zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování koncepčního dokumentu „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" pro lokality s rozlohou nad 0,5 ha. Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech.

Co jsou to brownfieldy?

Lokality brownfields jsou staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty po průmyslové, resp. zemědělské činnosti.

Databáze brownfieldů ve Zlínském kraji

Jedním z hlavních výstupů zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji je vytvoření funkční databáze všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad 0,5 ha.
Hlavním cílem je jednotná správa, aktualizace a propagace zmapovaných a vyhodnocených lokalit brownfields v kraji potenciálním zájemcům o tyto lokality. Správcem databáze je Zlínský kraj, který bude ve spolupráci s vlastníky jednotlivých lokalit databázi průběžně aktualizovat a doplňovat.

Nová aplikace na adrese https://geoportal.kr-zlinsky.cz/bf slučuje mapu i databázi lokalit brownfieldů. Lokality je možné vyhledávat fulltextově nebo podle jednotlivých atributů. Vyhledané lokality se zobrazí v mapě i v tabulce pod mapou, tabulku je možné exportovat do souboru .csv. Další informace o mapových aplikacích jsou v nápovědě

Brownfieldy ZK.png

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracovávána v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa", spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

ROP Střední Morava (otevře se nové okno)

Kontakty

V případě zájmu o bližší informace ohledně brownfieldů ve Zlínském kraji, popřípadě námětů na zařazení nového brownfieldu do databáze se můžete obrátit na zaměstnance oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje, kteří poskytují pro vlastníky brownfieldů poradenský, metodický a asistenční servis.