Ikona portletu Související články

Zpět na celou stránku
« Zpět

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

  • je podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Katastrální operát

  • veškerá mapová a písemná dokumentace katastru nemovitostí
  • souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru nemovitostí ČR (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin)

SPI – soubor popisných informací

  • část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech

SGI – soubor geodetických informací

  • část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.