Ikona portletu Související články

Zpět na celou stránku
« Zpět

DKM, KM-D, KMD a OMP-V

DKM - digitální katastrální mapa

  • je spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému S-JTSK, vzniklá převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000, má vyšší kvalitu, danou daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů.

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná

  • vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, má nižší přesnost bodů.

KMD – katastrální mapa digitalizovaná

  • je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Probíhá zaměření identických bodů v JTSK, transformace rastrů na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2880.

Orientační mapa parcel - vektorová (účelová katastrální mapa)

  • vektorový obraz katastrální mapy vedené na plastové fólii v souřadnicovém systému S-JTSK. Zahrnuje katastrální území, kde zatím není DKM, KMD ani KM-D. Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D souvislé vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy, které bude referenčním mapovým podkladem.

Informace o typu katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích jsou na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.