Ikona portletu RSS

Zpět na celou stránku
« Zpět

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Účelová katastrální mapa je digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které bude referenčním mapovým podkladem.

ÚKM ZK byla vytvořena v roce 2003 za spolupráce Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, od roku 2004 byla pravidelně 2x ročně aktualizována. V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji byla upravena podle vyrovnaných hranic katastrálních území, doplněna o značky budov a pokračovalo se v pravidelné aktualizaci.

Při vzniku základních registrů byla ÚKM ZK předána Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, který ji postupně importoval do Informačního systému katastru nemovitostí. Po importu se z účelové katastrální mapy stala Orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). Aktualizace nyní probíhá průběžně a data jsou jako součást Registru územní identifikace, adres a nemovitostí volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN ve výměnném formátu RÚIAN (VFR).

Ve Zlínském kraji jsou již všechna katastrální území s účelovou katastrální mapou součástí RÚIAN. Výjimkou jsou katastrální území, kde je v letošním roce plánovaná digitalizace (Bystřice pod Lopeníkem, Malá Bystřice, Nevšová, Štítná nad Vláří, Zdislavice, Tučapy, Velký Ořechov).

Informace o dalších plánovaných možnostech poskytování OMP-V (ÚKM) najdete v prezentaci z odborného workshopu na téma ÚKM.

Intergrovaný operační program

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.