Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Ukončení provozu aplikací Katastrální mapa podrobně a T-WIST REN

Z bezpečnostních důvodů byl ukončen provoz aplikací Katastrální mapa podrobně a T-WIST REN pro práci s daty katastru nemovitostí. Pro vyhledávání a zobrazení dat katastru nemovitostí, prosím, použijte aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního např. veřejně přístupnou aplikaci Nahlížení do KN . Zde vyhledáváte a zobrazujete aktuální data. Omlouváme se za komplikace.

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský - mapový balíček ke stažení

V příloze tohoto článku je tzv. mapový balíček, který obsahuje INSPIRE datovou sadu pro téma Využití území - kraj Zlínský odvozenou z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Data jsou ve formátu ESRI geodatabáze, včetně .mxd projektu. Mapový balíček ZUR_ZK_INSPIRE

Projekt JDTM ZK - 60 000 zakázek

Projekt Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje je stále více využívaný. Svědčí o tom statistiky zakázek neboli žádostí o data. Začátkem května byla založena zakázka číslo 60 000 . Část zakázek se vrací zpět s aktualizovanými daty, která se zapracovávají do datového skladu JDTM ZK, a technická mapa se tak neustále aktualizuje. Počet zapracovaných aktualizačních zakázek je již více než  25 000 .   Projekt úspěšně funguje již od roku...

Seminář INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení ŽP

Zlínský kraj hostil 18. května 2016 zajímavý seminář, který se zabýval tématy INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Seminář pořádala CENIA, Česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí. Dopolední blok byl zaměřen na implementaci Směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus (dříve...

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf. Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele. Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu. ...

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Je součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, katastrální pracoviště ji průběžně aktualizují a je volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN.

Co najdete na Portálu mapových služeb Zlínského kraje

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:   Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány Informace z projektu JDTM ZK , v rámci kterého jsou spravovány...