Ikona portletu Aktuality

Zpět na celou stránku
« Zpět

Digitální technická mapa ČR

V Poslanecké sněmovně PČR byl 4. 12. 2019 schválen poslanecký návrh novely zákona o zeměměřictví a novely stavebního zákona, který se týká digitální technické mapy – sněmovní tisk 525. V Senátu PČR byl tento návrh schválen 29. 1. 2020 a prezident ho podepsal 12. 2. 2020. Digitální technická mapa bude tedy povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální. Na pořízení krajských DTM (kromě Prahy) bude vyhlášena koncem roku výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Začátek fungování DTM ČR je plánován 30. 6. 2023.

Editor údajů:

  • Základní prostorová situace: kraje (za správnost měření a podklad zodpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr, kraj zodpovídá za správné zapracování do DTM)
  • Sítě technické a dopravní infrastruktury: Vlastníci/Správci/Provozovatelé

Editaci části obsahu je možné svěřit jiné osobě na základě písemné dohody. Platí pro všechny druhy obsahu, včetně základní prostorové situace.

Ve Zlínském kraji je situace jiná než v ostatních krajích. Projekt JDTM ZK funguje již 16 let a máme zmapovanou velkou část intravilánů obcí. Do doby vzniku nové DTM se budeme snažit udržet provoz JDTM ZK ve stávajícím rozsahu. Cílem je, aby nová DTM zachovala a vylepšila služby JDTM ZK, na které jsou uživatelé našeho projektu zvyklí.

Informace o DTM ČR a DMVS jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra http://www.dmvs.gov.cz.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.