Ikona portletu Webové mapové služby

Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba, která umožňuje sdílení geografických informací na internetu ve formě rastrových map. Jedná se o standard organizace Open Geospatial Consortium (OGC). Služby na mapovém serveru Zlínského kraje jsou současně i INSPIRE prohlížecí služby. Více o směrnici Evropské komise a Rady INSPIRE najdete na stránkách Národního geoportálu.

WMS služby je možné využít dvěma způsoby:

  • Připojením WMS služby do specializovaného programu na počítači, který toto umožňuje (většina GIS programů).
  • Prohlédnutí WMS služby v aplikaci na internetu, která umí zobrazit WMS službu např. mapová aplikace na Národním geoportálu - http://geoportal.gov.cz/web/guest/map.

Zlínský kraj publikuje tyto WMS služby:

Další informace o mapových službách a zdrojových datech jsou v Metainformačním systému ZK.

Pro zobrazení vlastností (capabilities) služby je potřeba doplnit za adresu požadavek ?request=GetCapabilities&service=WMS.

 

Ikona portletu Související články

Webová mapová služba pro katastrální mapy (WMS KN)

Tato mapová služba je zřejmě nejčastěji používaná WMS v České republice. Pomocí WMS KN si můžeme zobrazit katastrální mapu v GIS programu na svém počítači spolu s daty, která nás zajímají, ale nejsou obsahem např. Nahlížení do KN. Obsahem WMS KN jsou i další vrstvy jako věcná břemena, body a hranice vyjádřené podle přesnosti apod.

Adresa WMS KN je http://services.cuzk.cz/wms/wms

Přehled vhodných aplikací a klientů je na stránkách ČÚZK.

Vrstvy, které je možné zobrazit:

  • Katastrální mapa
  • Body a hranice parcel vyjádřené podle přesnosti - prostřednictvím tohoto zvýraznění získáme informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zelené hranice parcel znamenají, že evidované údaje v KN jsou dostatečně spolehlivé, a proto není potřebné je dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Podrobné body s kódem kvality 3 (přesnější) jsou zelené, červené jsou podrobné body s kódy kvality 4 až 8 (méně přesné). Tyto informace jsou dostupné pouze na území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového návodu (KMD).
  • Věcná břemena na parcele nebo na části parcely - dostupné také pouze na území s DKM nebo KMD
  • Bodové pole polohové

Podrobné informace jsou na stránkách ČÚZK.

  WMSKN_body_presnost.png

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.