Ikona portletu Základní informace

Geografické informační systémy (GIS) - jsou informační systémy, které pracují s prostorovými daty. Data jsou vztažená k určitému místu na zemském povrchu a jejich poloha je definovaná souřadnicemi. Součástí GIS nejsou jen data, ale také technické prostředky, programy, lidé a metody.

Geografická data jsou organizována v tzv.  vrstvách, např. silnice, lesy, vodstvo, sídla, atd. Tyto vrstvy můžeme různě zobrazovat, kombinovat a analyzovat.

Existují dva základní typy dat:

  • rastrová data - jsou spojitá data, složená z buněk (nejčastěji čtvercových) - pixelů, každá buňka má nějakou hodnotu (barvu, číslo), např. letecký snímek, ortofotomapa, digitální model terénu aj.
  • vektorová data - jsou data reprezentovaná geometrickými tvary - bod, linie, plocha

Každý prvek (bod, linie, plocha atd.) má také popisná data - atributy. Jsou to vlastnosti daného prvku např. u vrstvy silnice mohou být atributy: číslo silnice, třída, povrch apod., u vrstvy parcely: parcelní číslo, vlastník, list vlastnický atd.

Více se můžete dozvědět např. na Wikipedii nebo na přednáškách Ing. Karla Jehličky ze ZČU Úvod do geografických informačních systémů

Ikona portletu Související články

Vektorové katastrální mapy přístupné k přímému stahování

Od 1. 1. 2019 je katastrální mapa ve vektorové podobě (formáty shp, dxf, dgn, vfk, vkm) přístupná k přímému stahování bez nutnosti registrace v e-shopu. Uživatel může zvolit využít stahovací služby ATOM, případně přímý přístup do adresářů s předpřipravenými soubory.

Příslušné odkazy ke stažení jsou uvedeny na stránce Katastrální mapy.

.
. 
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.