Ikona portletu Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje

DMVS ZK zahrnuje:

  • Účelovou katastrální mapu (ÚKM)
  • Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (Portál JUAP ZK)

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D).  Cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které bude referenčním mapovým podkladem. Toto vektorové mapové dílo umožňuje nasazení řešení založených na principech GIS. Projekt je výsledkem spolupráce Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj a Zlínského kraje.

Data ÚKM ZK jsou nyní dostupná na stránkách Veřejného dálkového přístupu k datům Registru územní identifikace adres a nemovitostí ve výměnném formátu RUIAN (GML).

ÚKM je možné prohlížet na Portálech Jednotné územně analytické podklady a územní plány ZK a Jednotná digitální technická mapa ZK.

Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou realizovány jako webový portál nazvaný Jednotné územně analytické podklady a územní plány Zlínského kraje (JUAP ZK), který umožňuje trvalý přístup k datům a informacím z oblasti územního plánování. Portál JUAP ZK je dostupný na adrese http://juap-zk.cz/.

Logo IOP.jpg

 

Ikona portletu Související články

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Účelová katastrální mapa je digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje, které bude referenčním mapovým podkladem.

ÚKM ZK byla vytvořena v roce 2003 za spolupráce Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, od roku 2004 byla pravidelně 2x ročně aktualizována. V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji byla upravena podle vyrovnaných hranic katastrálních území, doplněna o značky budov a pokračovalo se v pravidelné aktualizaci.

Při vzniku základních registrů byla ÚKM ZK předána Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, který ji postupně importoval do Informačního systému katastru nemovitostí. Po importu se z účelové katastrální mapy stala Orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). Aktualizace nyní probíhá průběžně a data jsou jako součást Registru územní identifikace, adres a nemovitostí volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN ve výměnném formátu RÚIAN (VFR).

Ve Zlínském kraji jsou již všechna katastrální území s účelovou katastrální mapou součástí RÚIAN. Výjimkou jsou katastrální území, kde je v letošním roce plánovaná digitalizace (Bystřice pod Lopeníkem, Malá Bystřice, Nevšová, Štítná nad Vláří, Zdislavice, Tučapy, Velký Ořechov).

Informace o dalších plánovaných možnostech poskytování OMP-V (ÚKM) najdete v prezentaci z odborného workshopu na téma ÚKM.

Intergrovaný operační program

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.