Ikona portletu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.
 

Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů.

Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech). Metadata obsahují popis datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a další. Vytváření metadat je pro využitelnost vlastních geodat klíčovým bodem, metadata musí být součástí každé dodávky geodat. Metadata musí být v souladu se Směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství), která je zakotvena i v našem právním prostředí v zákoně 123/1998, Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů (formát pdf)

Ikona portletu Související články - návody

Srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v Nahlížení do KN

Pokud známe pouze původní parcelní číslo a v nové digitální katastrální mapě nemůžeme parcelu najít, může nám pomoci srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v aplikaci Nahlížení do KN. Obnova katastrálního operátu se provádí novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav nebo přepracováním. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa s mnoha změnami. Parcely mohou být přečíslovány, změní se výměra, vlastníci už nejsou vedeni ve zjednodušené evidenci.

Tyto sestavy jsou k nalezení pod záložkou Kat. území v horní liště.

 

Srov_sest_obr1_vyber_KU.png

Po výběru katastrálního území se objeví několik možností. Srovnávací sestavení je uvedeno jako první možnost.

Srov_sest_obr2_moznosti.png

Na výběr jsou dva druhy sestav:

Srov_sest_obr3_vyber_sestavy.png

Srovnávací sestavení obsahuje více údajů. Parcely jsou seřazeny podle listu vlastnictví a je uvedena rozloha původní a nové parcely, rozdíl mezi nimi a některé další údaje.

Srov_sest_obr4_ukazka_srov_sest.png

Rejstřík parcel je seznam parcel původních s novým číslem a číslem listu vlastnictví.

Srov_sest_obr5_ukazka_rejstriku_parcel.png

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.