Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Seminář INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení ŽP

Zlínský kraj hostil 18. května 2016 zajímavý seminář, který se zabýval tématy INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Seminář pořádala CENIA, Česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí.

Dopolední blok byl zaměřen na implementaci Směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus (dříve GMES). V prezentaci na téma INSPIRE byly shrnuty a připomenuty povinnosti, které tato směrnice na povinné subjekty (kraje a ORP) přináší, se zaměřením na strategii a koordinaci plnění povinností této směrnice a souvisejících nařízení a na využívání Národního geoportálu INSPIRE. V části věnované tématu Copernicus byla představena volně dostupná družicová data a služby tohoto programu a jejich využití v rámci monitoringu a hodnocení životního prostředí.

Odpoledne seminář pokračoval blokem udržitelný rozvoj a místní agenda 21. Účastníci byli informováni o možnostech uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím implementace metody místní Agenda 21. V závěrečné části věnované hodnocení životního prostředí se probírala silná a slabá místa jednotlivých složek životního prostředí ve Zlínském kraji a využití možných datových zdrojů nad rámec oficiálních rezortních a mimorezortních datových sad.

Prezentace ze semináře a příručka na ovládání Národního geoportálu jsou v přiložených dokumentech ve formátu pdf:

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.