Ikona portletu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.
 

Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů.

Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech). Metadata obsahují popis datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a další. Vytváření metadat je pro využitelnost vlastních geodat klíčovým bodem, metadata musí být součástí každé dodávky geodat. Metadata musí být v souladu se Směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství), která je zakotvena i v našem právním prostředí v zákoně 123/1998, Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů (formát pdf)

Ikona portletu Související články - návody

Prezentace ze semináře Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje

Dne 26. 9. 2013 proběhl v budově Interhotelu Moskva v pořadí již třetí seminář v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" - část Digitální mapa veřejné správy ZK.

Program semináře s odkazy na prezentace:

Logo IOP.jpg

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.