Ikona portletu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.
 

Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů.

Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech). Metadata obsahují popis datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a další. Vytváření metadat je pro využitelnost vlastních geodat klíčovým bodem, metadata musí být součástí každé dodávky geodat. Metadata musí být v souladu se Směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství), která je zakotvena i v našem právním prostředí v zákoně 123/1998, Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů (formát pdf)

Ikona portletu Související články - návody

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf.

Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele.

registrace.png

Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu.

typ_uzivatele.png

Po potvrzení registrace je možné se přihlásit - vpravo nahoře.

prihlaseni1.png

prihlaseni2.png

Objednávku dat začneme výběrem produktu Katastrální mapa - vektorová.

vyber_produktu.png

Zadání požadovaného rozsahu je možné vyznačit na mapě pomocí ikon Nakreslit polygon, Nakreslit obdélník nebo zadáním souřadnic rozsahu.

vyber_mapa.png

Je možné vybrat přímo požadovanou prostorovou jednotku např. obec nebo katastrální území a přidat do výběru.

vyber_prostor_jedn.png

Pokud jsme s výběrem spokojeni, pokračujeme kliknutím na odkaz Košík. Zde si zvolíme formát dat.

kosik.png

Nakonec objednávku odešleme.

Odkaz na data ke stažení Vám bude zaslán na e-mail, který byl uveden při registraci.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.