Ikona portletu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.
 

Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů.

Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech). Metadata obsahují popis datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a další. Vytváření metadat je pro využitelnost vlastních geodat klíčovým bodem, metadata musí být součástí každé dodávky geodat. Metadata musí být v souladu se Směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství), která je zakotvena i v našem právním prostředí v zákoně 123/1998, Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů (formát pdf)

Ikona portletu Související články - návody

Jak zobrazit data ÚKM ZK?

Obce Zlínského kraje, které mají smlouvu o využíti Účelové katastrální mapy Zlínského kraje, dostávají 2x ročně data ÚKM ZK ve dvou formátech SHP a DGN. Jak zobrazit tato data na počítači?
 
K prohlížení vektorových GIS dat potřebujete mít nainstalovaný vhodný software. Zde je přehled některých programů, které si můžete zdarma stáhnout na uvedených odkazech. Výčet není v žádném případě úplný, je možné si vyhledat a stáhnout i jiné programy, popř. si nějaký program koupit.
 
S oběma formáty umí pracovat např.:


Pro prohlížení DGN souborů slouží např.:


Pro prohlížení SHP souborů lze použít např.:

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.