Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.
 

Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze zdrojů dat katastrální mapy. Poskytuje data ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), což je upravený GML. 

Data jsou zveřejňována v měsíčních intervalech po obcích, vyhledání zájmového území je na adrese http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej. Pro získání katastrální mapy je ve většině případů potřeba zadat Platnost údajů - Platné, Časový rozsah - Úplná kopie, Datová sada - Kompletní, Územní rozsah - Obec a podřazené a pak vybrat zájmové území (kraj, ORP, obec).

Obsah RÚIAN není totožný s obsahem katastrální mapy, v RÚIAN nalezneme parcely, katastrální území a definiční body parcel, chybí např. vnitřní kresba parcel, místní názvy, značky budov apod. Na druhou stranu obsahuje RUIAN jiné prvky územní identifikace, které mohou být dalším zdrojem informací.

Prvky obsažené v RÚIAN:
  • Stát, kraj, okres, ORP, POU, obec, část obce, městský obvod/část …
  • Katastrální území, parcela, způsob ochrany pozemku, bonitovaný díl parcely
  • Ulice, stavební objekt, TEA, adresní místo, způsob ochrany stavebního objektu
  • Volební okrsky, ZSJ

V katastrech, kde platí katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) vedená v souřadnicovém systému Svatý Štěpán, nenajdeme parcely. Tyto katastry jsou vedeny mimo Informační systém katastru nemovitostí, který je zdrojem dat pro vlastnické hranice (parcely).

E-shop Geoportálu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf.

Katastrální mapa ve výměnných formátech katastru

Na internetových stránkách ČÚZK jsou zveřejněny soubory s úplným obsahem katastrální mapy po katastrálních územích:

Stahovací služba - WFS

Na adrese http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp? je publikovaná Web Feature Service (WFS) ve verzi 2.0.0. Tuto službu je možné v některých programech připojit a služba poskytuje vektorová data. Zatím je dostupná pouze pro území s DKM/KMD.

Další informace je možné získat na stránkách ČÚZK nebo na Geoportálu ČÚZK.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.