Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a online mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.
 

Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze zdrojů dat katastrální mapy. Poskytuje data ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), což je upravený GML. 

Data jsou zveřejňována v měsíčních intervalech po obcích, vyhledání zájmového území je na adrese http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej. Pro získání katastrální mapy je ve většině případů potřeba zadat Platnost údajů - Platné, Časový rozsah - Úplná kopie, Datová sada - Kompletní, Územní rozsah - Obec a podřazené a pak vybrat zájmové území (kraj, ORP, obec).

Obsah RÚIAN není totožný s obsahem katastrální mapy, v RÚIAN nalezneme parcely, katastrální území a definiční body parcel, chybí např. vnitřní kresba parcel, místní názvy, značky budov apod. Na druhou stranu obsahuje RUIAN jiné prvky územní identifikace, které mohou být dalším zdrojem informací.

Prvky obsažené v RÚIAN:
  • Stát, kraj, okres, ORP, POU, obec, část obce, městský obvod/část …
  • Katastrální území, parcela, způsob ochrany pozemku, bonitovaný díl parcely
  • Ulice, stavební objekt, TEA, adresní místo, způsob ochrany stavebního objektu
  • Volební okrsky, ZSJ

V katastrech, kde platí katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) vedená v souřadnicovém systému Svatý Štěpán, nenajdeme parcely. Tyto katastry jsou vedeny mimo Informační systém katastru nemovitostí, který je zdrojem dat pro vlastnické hranice (parcely).

Katastrální mapa k přímému stažení ve formátech shp, dxf, dgn, vfk, vkm

Bezplatně poskytovaná vektorová podoba katastrální mapy je dostupná k přímému stažení. Uživatel může zvolit využít stahovací služby ATOM, případně přímý přístup do adresářů s předpřipravenými soubory. Příslušné odkazy ke stažení jsou uvedeny na stránce Katastrální mapy.

Stahovací služba - WFS

Na adrese http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-CP-wfs.asp?service=WFS&request=getCapabilities je publikovaná Web Feature Service (WFS) ve verzi 2.0.0. Tuto službu je možné v některých programech připojit a služba poskytuje vektorová data. Zatím je dostupná pouze pro území s DKM/KMD.

Další informace je možné získat na stránkách ČÚZK nebo na Geoportálu ČÚZK.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.