Ikona portletu Co najdete na Portálu mapových služeb?

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:

 

Mapový server ZK - odkaz Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a on-line mapy
JUAP ZK - odkaz na portál Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány
JDTM ZK - odkaz na portál Informace z projektu JDTM ZK, v rámci kterého jsou spravovány digitální technické mapy měst a obcí
 
logo_projekt_iop.png logo_projekt_eu.png logo_projekt_zk.png

Ikona portletu Aktuality

Katastrální mapa zdarma v e-shopu ČÚZK

Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech .dgn nebo .dxf. Nejdříve je potřeba se zaregistrovat na odkazu - registrace nového uživatele. Po výběru typu uživatele vyplníme potřebné údaje. Velkou pozornost věnujte uživatelskému jménu, heslu a e-mailu. ...

Projekt JDTM ZK - 50 000 zakázek

V projektu JDTM ZK byla 14. ledna založena jubilejní zakázka č. 50 000. Od roku 2003, kdy začal tento projekt fungovat, bylo odvedeno velké množství práce při správě a aktualizaci technické mapy. Úspěšnost projektu dokládají i další čísla, např. 3002 uživatelů registrovaných k 15. 1. 2015 a více než 20 mil. prvků polohopisu a výškopisu a 2,6 mil. prvků inženýrských sítí v datovém skladu. Velký dík patří všem partnerům a spolupracovníkům.

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.

Účelová katastrální mapa ZK se proměnila v Orientační mapu parcel - vektorovou

Je součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, katastrální pracoviště ji průběžně aktualizují a je volně dostupná přes Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN.

Co najdete na Portálu mapových služeb Zlínského kraje

Portál mapových služeb Zlínského kraje soustřeďuje informace z oblastí, které souvisí s geografickými informačními systémy (GIS) a územně vázanými informacemi. Poskytuje zejména:   Informace z Geografického informačního systému Zlínského kraje a on-line mapy Informace z projektu JUAP ZK zaměřeného na územně analytické podklady a územní plány Informace z projektu JDTM ZK , v rámci kterého jsou spravovány...